Your browser does not support JavaScript!
ePage
Welcome to ePage demo site
成績表>高中女子組-桿數賽團體 決賽
名次 參賽者 參賽隊伍
1 北市-內湖高工 北市-內湖高工
2 苗栗-苑裡高中 苗栗-苑裡高中
3 嘉市-嘉義家職 嘉市-嘉義家職
4 雲林-土庫商工 雲林-土庫商工
5 金門-金門高中 金門-金門高中
9 南市-新化高中 南市-新化高中
10 金門-金門農工 金門-金門農工
11 南市-育德工家 南市-育德工家